Antistresskola till företag

Idag ökar den stressrelaterade ohälsan lavinartat och siffror pekar på att den har ökat med 120% dom senaste fem åren och med det ökade sjukskrivningskostnader för både företag och samhälle. Förutom att hantera produktionsbortfall, administration och eventuell rekrytering av vikarie kostar enbart EN sjukskrivning mellan 40 000 – 130 000kr om året.

Vi erbjuder en Antistresskola där vi ses vid 4 tillfällen och ca 2 timmar varje gång under en 12 veckors period.
Detta är en utbildning som både är informativ samtidigt som den ger utrymme för egen reflektion och möjlighet till förändring. En mycket uppskattad utbildning som ger stora insikter och verktyg att bemästra stressen i förebyggande syfte. Vi kommer även att arbeta med olika självskattningstester under utbildningens gång.

Många upplever att man blivit mer effektiv, har lättare att prioritera och fokusera på ”rätt” saker och därmed känner ett större välbefinnande.
De vinster vi ser hos våra kunder är:

  • Bättre kommunikation och mindre konflikter
  • Minskade sjukskrivningstal, stressreduktion, bättre sömn.
  • Minskade kostnader för rehabilitering och sjukskrivning.
  • Bättre återgång till arbetet efter sjukskrivning.
  • Stabila och balanserade medarbetare och ledare
  • Ökad effektivitet och produktivitet

För mer information kontakta oss på info@curatina.se

 

Våra behandlingsområden

Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för dig på telefon och via e-post. 
Maila oss gärna en fråga eller ring om du vill veta mer om oss.

Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00 Fill 59Created with Sketch. mia.nordlund@curatina.se