STÖD OCH RÅD

FÖR ARBETSGIVARE

Kontakta oss

Arbetslivet är inte bara allt mer gränslöst, det kräver dessutom att vi ska klara av att hantera ständiga förändringar och konstant ovisshet. I vår funktion som rådgivare så kan vi ge enskild vägledning eller vara närvarande vid trepartssamtal.

 

Rådgivande, förebyggande, rehabiliterande

Den stressrelaterade psykiska ohälsan ökar konstant i hela västvärlden.  Vi är ett värdefullt stöd för till arbetsgivare som vill veta mer och få konkret hjälp i hur man kan jobba, såväl förebyggande som rehabiliterande.

För två stressrelaterade sjukdomar, maladaptiv stressreaktion (anpassningsstörning) och utmattningssyndrom (utbrändhet) är diagnos i många fall svår att ställa och det är oklart vilka behandlingsmetoder som är effektiva. Den här sortens stressrelaterade sjukdomar leder ofta till nedsatt funktionsförmåga och sjukskrivning.

Kontakta Curatina för mer information om du är i behov av förebyggande arbete, till exempel föreläsningar och/eller utbildningar. Våra rehabiliteringsmetoder är väl beprövade, vår erfarna personal guidar dig rätt.

Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för dig på telefon och via e-post. 
Maila oss gärna en fråga eller ring om du vill veta mer om oss.

Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00 Fill 59Created with Sketch. mia.nordlund@curatina.se