EXPERTER PÅ STRESSRELATERAD OHÄLSA

TEAMET BAKOM CURATINA

Kontakta oss

Med närmare 30 år i branschen ghostwriting har vi stor erfarenhet av att utveckla verksamheter med olika insatser för individer, grupper och hela organisationer hausarbeit schreiben lassen .
Vi jobbar förebyggande, rådgivande och rehabiliterande och är ett stöd för vårdtagare, arbetsgivare och anhöriga. Curatinateamet ghostwriter består av en erfarna experter som Pyskologer, KBT terapeuter, beteendevetare och friskvårdsterapeuter. Vi erbjuder utbildningar, workshops/föreläsningar, ledarstöd, samtalsstöd samt ”temperaturmätaren” Weekly Workflow som hjälper företag och organisationer att förebygga stress och ohälsa hos sina ghostwriting medarbetare.

Vår personal

Mia Nordlund Verksamhetsansvarig
Mia Nordlund Verksamhetsansvarig
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 91Created with Sketch. 070-320 99 83
 • Fill 59Created with Sketch. mia.nordlund@curatina.se
 • Mia har lång erfarenhet av HR- och personalfrågor. Med sitt breda kontaktnät leder hon Curatinateamet med säker förmåga att nyttja rätt resurser vid rätt tillfälle. Mia är utbildad inom MI-samtal och föreläser, leder workhops och utbildar inom kroppsmedvetenhet.

Helena Hugosdotter-Jakobssen Kognitiv beteendeterapeut
Helena Hugosdotter-Jakobssen Kognitiv beteendeterapeut
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Erfaren terapeut som vägleder, motiverar och rehabiliterar människor i olika stadier av livskriser. Utbildad KBT-terapeut med erfarenheter av gestalt terapi och Bowens familjeterapi. Utbildad i flertalet massageformer med särskild kunskap inom energi-, taktil och bindvävsmassage.

Margona H Sundström Kognitiv beteendeterapeut
Margona H Sundström Kognitiv beteendeterapeut
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Har väl utvecklad förmåga av att motivera i förändringsprocesser för att nå angivna mål. Driven, engagerad och med stark tro på den enskilda individen och människan bakom. Lång erfarenhet av behandling av ångest, tvång, social fobi, oro, PTSD, stress, sömnsvårigheter och affektiva sjukdomar.

Anna Granquist Kognitiv beteendeterapeut
Anna Granquist Kognitiv beteendeterapeut
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Annas långa erfarenhet från psykiatrins alla områden har skapat en både bred och djup kunskap inom området psykisk (o)hälsa. Tex livskriser, affektiva tillstånd, relationer, anhörigstöd, missbruk, olika komplexa psykiska tillstånd etc. Utgångspunkten är alltid individens unika person och kontext. Tillsammans skapar vi en plats för dig, där du kan få en förståelse för dig själv och din situation, och hitta en väg framåt. Anna är utbildad socionom samt steg 1 psykoterapeut och har många års erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Utöver detta har Anna byggt på med utbildningar inom arbetsmiljöarbete och kompetensförsörjning.

Jan Renberg Beteendevetare
Jan Renberg Beteendevetare
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Lång erfarenhet från psykiatrin, föreläsare och utbildare inom krishantering, konflikthantering och MI, Motivational Interviews. Metoderna är användbara för ledningsgrupper, chefer och andra arbetsteam som hanterar obekväma situationer. Även lärare i Mindfulness.

Kristina Wannestrand Alkohol- och Drogterapeut
Kristina Wannestrand Alkohol- och Drogterapeut
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Har lång erfarenhet av att vägleda, motivera och rehabilitera människor som av olika anledningar hamnat i olika stadier av livskriser. Har tidigare drivit rehabiliteringshem och har särskilt mycket erfarenhet av arbete med kvinnor. Innehar en internationell certifiering från tidigare arbetsplats i branschen.

Krister Wannestrand Alkohol-och Drogterapeut
Krister Wannestrand Alkohol-och Drogterapeut
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Har lång erfarenhet av att vägleda, motivera och rehabilitera människor som av olika anledningar hamnat i olika stadier av livskriser. Har tidigare drivit rehabiliteringshem och har särskild erfarenhet från arbete med att vägleda människor i rätt riktning.

Gunnel Carlsson Univ.adjunkt, Vårdvetare samtalsterapeut, Psykodramatiker
Gunnel Carlsson Univ.adjunkt, Vårdvetare samtalsterapeut, Psykodramatiker
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Gunnel har erfarenhet som sjuksköterska och ledare inom hälso- och sjukvård, och har under många år arbetat som univ. adjunkt vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Sociodrama/psykodrama/psykometri har varit en integrerad del i det kliniska och pedagogiska arbetet. I vård och omsorgsarbetet, som samtalsledare, handledare och utbildare, har det psyko- och sociodramatiskta förhållningssättet, filosofin och etiken varit vägledande i såväl grupper som i enskilda kontakter. Mottot kan sägas vara; Människan lever och utvecklas i relationer!

Tomas Nilsson Beteendevetare, Samtalsterapeut steg 1(2år), Dipl. Mindfulnessinstruktör Steg 2, Coach
Tomas Nilsson Beteendevetare, Samtalsterapeut steg 1(2år), Dipl. Mindfulnessinstruktör Steg 2, Coach
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Högskolestudier som innefattar filosofi, psykologi och ett interkulturellt högskoleprogram – Språk, kultur och marknad, motsvarande fil.kand. Teoretisk grund som coach via International Business Coaching Institute, Brisbane, Australia (Dr. Geoffrey Abbot). Diplomerad mindfulnessinstruktör med årlig fortbildning under Dr.Ola Schenström och Mindfulness Center. Lång erfarenhet av att jobba med organisationer och ledarskap. Drivit flera projekt med coachning av grupper och individer i mindfulnessträning.

Hans Blücher Leg. Psykolog, Kognitiv Beteendecoach, Dipl Mindfulnessinstruktör med olika påbyggnadsutbildningar
Hans Blücher Leg. Psykolog, Kognitiv Beteendecoach, Dipl Mindfulnessinstruktör med olika påbyggnadsutbildningar
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Leg. Psykolog, Subject Matter Expert Psychosocial Work Evironment, global expertledare för psykosocial arbetsmiljö. Arbetar med organisation, ledarskap, coaching och utbildning. Lång erfarenhet av mindfulnessbaserad behandling/rehabilitering av stressrelaterad sjukdom. Arbetar med mindfulnessbaserad kognitiv ledarskapscoaching. Ofta anlitad som föreläsare.

Charlotte Fogel Beetendevetare, Utbildningsledare, Cert coach enligt ICF och NLP, Handledare i utvecklande ledarskap
Charlotte Fogel Beetendevetare, Utbildningsledare, Cert coach enligt ICF och NLP, Handledare i utvecklande ledarskap
 • Charlotte Fogel är examinerad grundskollärare, beteendevetare, lic. Relationspedagog och cert.coach enligt ICF och NLP samt Transformational coach. Hon är också utbildad inom Klart ledarskap, UGL samt cert. handledare i Utvecklande Ledarskap (UL) genom Försvarshögskolan.
  Charlotte har en bred bas när det gäller erfarenheter från arbete och uppdrag inom såväl företagsvärlden som kommunal verksamhet samt småföretagande. Detta ger en god grund i kontakten och samarbetet med människor från vitt skilda yrkesområden såväl som medarbetare och ledare på olika nivåer inom organisationer.
  Yrkeslivet har innehållit erfarenheter som: projektledare, verksamhetsledare, utbildningsledare, utbildare, coach, kurator, ledarutvecklare, teamutvecklare och grundskollärare.
  Charlotte har utbildat många chefer och ledare inom svåra samtal, konflikthantering och kommunikation.

Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för dig på telefon och via e-post. 
Maila oss gärna en fråga eller ring om du vill veta mer om oss.

Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00 Fill 59Created with Sketch. mia.nordlund@curatina.se