EXPERTER PÅ STRESSRELATERAD OHÄLSA

TEAMET BAKOM CURATINA

Kontakta oss

Med närmare 30 år i branschen har vi stor erfarenhet av att utveckla verksamheter med olika insatser för individer, grupper och hela organisationer.
Vi jobbar förebyggande, rådgivande och rehabiliterande och är ett stöd för vårdtagare, arbetsgivare och anhöriga. Curatinateamet består av en erfarna experter Leg. läkare, KBT terapeuter, beteendevetare och friskvårdsterapeuter. Vi erbjuder utbildningar, workshops/föreläsningar, ledarstöd, samtalsstöd samt ”temperaturmätaren” Weekly Workflow som hjälper företag och organisationer att förebygga stress och ohälsa hos sina medarbetare.

Vår personal

Mia Nordlund Verksamhetsansvarig
Mia Nordlund Verksamhetsansvarig
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 91Created with Sketch. 070-320 99 83
 • Fill 59Created with Sketch. mia.nordlund@curatina.se
 • Mia har lång erfarenhet av HR- och personalfrågor. Med sitt breda kontaktnät leder hon Curatinateamet med säker förmåga att nyttja rätt resurser vid rätt tillfälle. Mia är utbildad inom MI-samtal och föreläser, leder workhops och utbildar inom kroppsmedvetenhet.

Helena Hugosdotter-Jakobssen Kognitiv beteendeterapeut
Helena Hugosdotter-Jakobssen Kognitiv beteendeterapeut
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Erfaren terapeut som vägleder, motiverar och rehabiliterar människor i olika stadier av livskriser. Utbildad KBT-terapeut med erfarenheter av gestalt terapi och Bowens familjeterapi. Utbildad i flertalet massageformer med särskild kunskap inom energi-, taktil och bindvävsmassage.

Margona H Sundström Kognitiv beteendeterapeut
Margona H Sundström Kognitiv beteendeterapeut
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Har väl utvecklad förmåga av att motivera i förändringsprocesser för att nå angivna mål. Driven, engagerad och med stark tro på den enskilda individen och människan bakom. Lång erfarenhet av behandling av ångest, tvång, social fobi, oro, PTSD, stress, sömnsvårigheter och affektiva sjukdomar.

Tori Rubenzon Kognitiv beteendeterapeut
Tori Rubenzon Kognitiv beteendeterapeut
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • 35 års erfarenhet av terapeutiskt arbete. Utbildad pedagog och socionom med flerårig komplementärmedicinsk utbildning. Har specialkompetens inom arbetsmiljöområdet (kränkande särbehandling) och föreläser i flertalet ämnen. Arbetat i femårigt regeringsprojekt om psykisk ohälsa.

Jan Renberg Beteendevetare
Jan Renberg Beteendevetare
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Lång erfarenhet från psykiatrin, föreläsare och utbildare inom krishantering, konflikthantering och MI, Motivational Interviews. Metoderna är användbara för ledningsgrupper, chefer och andra arbetsteam som hanterar obekväma situationer. Även lärare i Mindfulness.

Kristina Wannestrand Alkohol- och Drogterapeut
Kristina Wannestrand Alkohol- och Drogterapeut
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Har lång erfarenhet av att vägleda, motivera och rehabilitera människor som av olika anledningar hamnat i olika stadier av livskriser. Har tidigare drivit rehabiliteringshem och har särskilt mycket erfarenhet av arbete med kvinnor. Innehar en internationell certifiering från tidigare arbetsplats i branschen.

Krister Wannestrand Alkohol-och Drogterapeut
Krister Wannestrand Alkohol-och Drogterapeut
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Har lång erfarenhet av att vägleda, motivera och rehabilitera människor som av olika anledningar hamnat i olika stadier av livskriser. Har tidigare drivit rehabiliteringshem och har särskild erfarenhet från arbete med att vägleda människor i rätt riktning.

Susanne Sahlén-Nyberg Sr. konsult - ledarutveckling och mindfulness
Susanne Sahlén-Nyberg Sr. konsult - ledarutveckling och mindfulness
Pernilla Törnblom Yogalärare
Pernilla Törnblom Yogalärare
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Pernilla har under många år guidat människor genom fysiska övningar, energi- och andningsövningar på ett säkert sätt. Med utgångspunkt i Mindfulness blir eventuella motstånd möjligheter till självinsikt i stället för hinder. Målet är kroppsuppmärksamhet, närvaro och att frigöra blockeringar – inte att bli så akrobatiskt skicklig som möjligt. Många som yogar bekräftar ett ökat fysiskt och mentalt välbefinnande, flexibilitet, styrka och balans.

Gunnel Carlsson Univ.adjunkt, Vårdvetare samtalsterapeut, Psykodramatiker
Gunnel Carlsson Univ.adjunkt, Vårdvetare samtalsterapeut, Psykodramatiker
 • Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00
 • Fill 59Created with Sketch. info@curatina.se
 • Gunnel har erfarenhet som sjuksköterska och ledare inom hälso- och sjukvård, och har under många år arbetat som univ. adjunkt vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Sociodrama/psykodrama/psykometri har varit en integrerad del i det kliniska och pedagogiska arbetet. I vård och omsorgsarbetet, som samtalsledare, handledare och utbildare, har det psyko- och sociodramatiskta förhållningssättet, filosofin och etiken varit vägledande i såväl grupper som i enskilda kontakter. Mottot kan sägas vara; Människan lever och utvecklas i relationer!

Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för dig på telefon och via e-post. 
Maila oss gärna en fråga eller ring om du vill veta mer om oss.

Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00 Fill 59Created with Sketch. mia.nordlund@curatina.se