Start 18 februari

Mindfulness i ledarskapet i Piteå

Boka här

Mindfulness i ledarskapet

Programmet vänder sig till dig som vill få ett ”Flow” i din vardag – i såväl privat- som arbetsliv. Under programmet kommer du att utveckla din självinsikt, självrespekt, självtillit och självkänsla. Detta leder till ett ledarskap i balans och med stabilitet. Du blir tryggare och tydligare och kan leda utifrån dina fulla resurser.  En ledarutbildning i tiden och på djupet. I ledarutvecklingen ingår egen träning i mindfulness 10 minuter om dagen i ett utvecklat träningsprogram för arbetsplatser.

 

Delarna i utbildningen:

Workshop 1

Att hantera Stress, Kroppen Avspänd eller Spänd

I denna första workshop får vi lära oss grunderna i mindfulness och effekterna av träningen. Vi startar upp vår resa i självinsikt. I workshopen utvecklar vi området stressfysiologi och att både känna igen påslag i kroppen av stress samt få verktyg för att hantera pressade och stressiga situationer. Vi tränar på att känna in kroppen och ta hjälp av kroppen när vi behöver det. Vi pratar om vårt varumärke som ledare och hur vi vill bli uppfattade. Vi lägger grunden till ett stabilt och balanserat ledarskap genom att träna på mental närvaro i olika situationer. Vi får medskickat träningsprogram och ledarsituationer att träna på i mellanliggande tid.

Workshop 2

Fokusträning och distraktioner – Mail, mobil och tillgänglighet

I denna andra workshop sätter vi fokus på fokus. Att vara närvarande i det vi håller på med och kunna styra fokuset är en utmaning i dagens splittrade ledarskap. Att vara närvarande i relationer exvis med medarbetare och kunder är viktiga förmågor för att bygga tillit och förtroende. Att kunna välja vad jag skall fokusera på och vad jag kan släppa är ytterligare ett utvecklingsområde. Vidare i workshopen hanterar vi tillgänglighet. Vem styr över min agenda. Hur planerar jag min dag. Hur använder jag mitt uppmärksamhetskapital. Vad kan jag göra för att skapa ett flow i mitt ledarskap med planering och uppföljning som huvudingredienser?

Workshop 3

Tankar som mentala händelser – Närvaro i relationer

Vi är inte våra tankar. I denna workshop tränar vi oss i att förhålla oss till våra invanda tankemönster. Att kunna betrakta våra tankar utan att agera på dem direkt. Vi kan kalla det för tankemakt. Här handlar det om att bygga in en balans och stabilitet i ledarskapet. Att komma bort från reaktiva och ibland destruktiva sätt att agera i olika situationer. Hinna tänka efter och koppla på den medvetna hjärnan innan vi agerar. Vi tränar vidare på att vara närvarande i relationer för att utveckla ett ledarskap där du blir bra på att lyssna aktivt och sedan tala i full närvaro. Vi bygger tillit och förtroende genom att vara fullt mentalt närvarande.

Workshop 4

Hantera reaktioner och känslor – Min egen handlingsplan

I den sista workshopen börjar vi med att öka förståelsen för hur vi kan agera annorlunda utan att gå igång på våra känslor direkt. Hur uppstår en känsla? Vårt sätt att tolka händelser har stor betydelse för sinnesstämningen. Vi lär oss att se på situationer från olika perspektiv och framför allt utifrån de fakta vi har. Vi summerar utbildningen och tar avstamp till ett fortsatt förändrat ledarskap i Workflow. Vi sammanfattar de insikter som utbildningen gett och utvecklar handlingsplaner för ett fortsatt stabilt och balanserat ledarskap.

Pris: 12 500 kronor + moms inklusive träningsprogram

Utbildningsledare: Susanne Sahlén Nyberg med många års erfarenhet av att utveckla ett modernt ledarskap med hjälp av mindfulnessträning.

Utbildningsorter och datum:

  • Piteå: 18 feb, 3 mars, 17 mars, 30 mars
  • Luleå: Nya kursdatum kommer under våren

Tiderna är 9-12 vid samtliga tillfällen.

Vi har ett begränsat antal platser.

För information och anmälan mejla info@curatina.se

Referenser:

Susanne är organisationskonsult, mindfulnessinstruktör Steg 2,  ledarutvecklare och coach. Hon är utbildad av bland annat Ola Schenström, Jon Kabat – Zinn mfl. Hon har lång erfarenhet inom arbetsplats- och ledarutveckling sedan mer än 15 år. Hon har lång erfarenhet av eget ledarskap såväl på strategisk nivå som operativ nivå.

Susanne har genomfört många projekt i ”Ledarutveckling med mindfulnessträning” till stora organisationer ex. vis till Trafikverket, SEB, Boliden, LKAB, Folksam, PiteEnergi och Sparbanken Nord. Hon har lång erfarenhet av att coacha ledare både enskilt och i grupp som ger effekter såväl i ledarskapet som i verksamheten. Susanne utvecklar ledare med självinsikt, självkänsla och självrespekt vilket leder till trygga ledare med balans och stabilitet i sin ledarroll. Trygga ledare med god självinsikt minskar stress i organisationer och skapar attraktiva arbetsplatser.