Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii była we wrześniu br. Nieco wyższa niż w maju, co wynikało z wyższej dynamiki cen towarów nieżywnościowych” – podkreślono w raporcie. Opublikowana dzisiaj projekcja inflacji nie obejmuje drugiej podwyżki stóp procentowych, ale uwzględnia już październikowy odczyt wskaźnika CPI. Jakie główne czynniki są motorem napędowym inflacji? Ceny gazu, węgla i ropy naftowej oraz części surowców rolnych, co ma bezpośrednie przełożenie na wzrost dynamiki cen żywności i energii. Oczywiście zwiększona aktywność gospodarcza to wciąż odbudowa po sytuacji pandemicznej, a wysoka inflacja jest głównie widoczna w krajach rozwiniętych, o czym ostatnio wspominał prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji prasowej.

Inflacja a obniżki stóp

(zakładała 10,5 proc.) i 2024 r. (6,1 proc.) oraz taka sama jak teraz wobec 2025 r. Warto zwrócić uwagę również na kwartalne prognozy inflacji CPI.

Nieoczekiwanie pogorszyły się nastroje polskich konsumentów

Deficyt budżetowy urośnie, ale inflacja będzie niższa niż w ubiegłym roku. Węgierski bank centralny najwyraźniej też uznał, że na obniżkęstóp pozwala mu ustabilizowanie się inflacji. Co prawda lekko przyspieszyła onaw kwietniu do 3,7 proc., ale odstycznia niewiele się ona zmieniła, a przez ostatnie kilkanaście miesięcy mocnozeszła w dół. (W maju 2023 r. wynosiła 21,5 proc.). Inflacji CPI w Polsce wyniesie w przyszłym roku 5.8%, natomiast dynamika PKB w 2022 roku będzie na poziomie 4.9% – wynika z listopadowej projekcji inflacji opracowanej przez Narodowy Bank Polski.

Tak ukształtuje się inflacja i wpłynie na decyzje w sprawie stóp procentowych

  1. Główne ryzyka inflacyjne to wzrost VAT na żywność, odmrożenie cen energii, ryzyko wzrostu oczekiwań inflacyjnych oraz wysokie tempo wzrostu płac, a także ekspansywna polityka fiskalna i niepewność geopolityczna oraz oczekiwane ożywienie gospodarcze.
  2. Unijnej średniej dochodu na głowę mieszkańca doszliśmy do 80 proc.
  3. — wskazuje NBP w piątkowej publikacji ”Raport o inflacji — listopad 2023 r.”.
  4. ”Naszym zdaniem przy obecnej funkcji reakcji Rady szanse na podwyżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach są minimalne” – czytamy.

Średnioroczna inflacja w br. Zdaniem KE spadnie do 11,7%, by w 2024 r. Obniżyć się zdecydowanie do 4,4%. ”Oczekuje się, że inwestycje Forex Trading Platforms w obronność będą nadal rosły, odzwierciedlając nadchodzące dostawy wcześniej zakupionego sprzętu wojskowego” – dodano.

Ekonomiści podważają koronny argument obrońców prezesa NBP. Widzą nawet plusy

– Inflacja bazowa spadła w IV do 4,1% r/r z 4,6% w III. To ostatni tak wyraźny spadek rocznego tempa wzrostu. Rozpędzenie pozostaje wysokie (+0,7% m/m), a baza statystyczna w kolejnych miesiącach będzie mniej korzystna.

Zaangażowanie banków w zrównoważoną transformację biznesu jest niezbędne. Tworzy szanse na budowanie silniejszych relacji z klientami i promowanie rozwoju gospodarczego w zgodzie z kryteriami ESG – mówi Juan de Porras Aguirre. ”Koszt tej obniżki podatków dla sektora finansów publicznych jest relatywnie mniejszy i wynosi 0,3 proc. PKB.

Inflacja w Polsce. Tak zmieniły się ceny głównych kategorii

Jednak reagując na tak wysoki poziom cen w Polsce, który jeszcze w listopadzie oraz grudniu br. Może sięgnąć 8% (według prognoz Ministerstwa Finansów), Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na dwukrotne podwyższenie stóp procentowych i aktualnie stopa referencyjna jest już na poziomie 1,25%. Prezes NBP często porównuje NBP z decyzjami ECB i Fed i tu także zdaniem analityków ING widać niespójność. ”Nasz scenariusz bazowy zakłada, że do końca 2024 stopy procentowe pozostaną bez zmian, a pierwszych obniżek należy się spodziewać w drugim kwartale 2025, a łącznie w przyszłym roku stopy mogą spaść o pb” – piszą analitycy ING. I wskazują na ”jastrzębi” ton konferencji Adama Glapińskiego. Instytut zaznacza, że w sferze spożycia indywidualnego w II poł. Dominujące staną się efekty wysokiej inflacji i spadku dynamiki wynagrodzeń oraz wzrostu stóp procentowych.

Równocześnie około 90 proc. Gospodarek rozwiniętych odnotuje spadek wzrostu PKB w 2023 r. MFW obniżył prognozy wzrostu światowego PKB na 2023 r. Według ekspertów dezinflacja jest oczekiwana we wszystkich głównych grupach krajów. W lipcowym raporcie o inflacji przewidziano wzrost PKB w tym roku na poziomie 4,7 proc., w 2023 r.

(wobec 4,2–6,5%) oraz 3,8-6,1% w 2023 r. (wobec 4,1–6,5%)” – napisano w najnowszym raporcie. W piątek szef NBP Adam Glapiński tłumaczył powody, dla których Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jak słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego oceniają eksperci?

Łączna wartość rekompensat z tytułu regulacji taryf gazu, węgla, energii wyniesie 1,3 proc. PKB w ’23, z czego 0,8 proc. PKB sfinansowana będzie przez producentów – podał NBP w projekcji. W horyzoncie projekcji NBP oczekuje niewielkiego spadku liczby pracujących w Polsce, będącego skutkiem obniżania się liczby osób w wieku produkcyjnym oraz odłożonym w czasie efektem spowolnienia krajowej dynamiki PKB w bieżącym roku. Decyzja węgierskiego banku centralnego o kolejnym cięciu stóp o 50pb.

W komunikacie uzasadniającym decyzję znalazły się m.in. Kluczowe informacje z najnowszej projekcji inflacji i PKB, przygotowanej przez Departament Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. PKB ma się zwiększyć EUR/USD: Para walutowa testuje poziom (4/8) o 0,4% wobec 4,9% zanotowanych w 2022 r. Podwyższona inflacja oraz relatywnie niska ocena perspektyw gospodarczych konsumentów i przedsiębiorców będą miały negatywny wpływ na dynamikę aktywności w kolejnych kwartałach.