LIDER DU AV

STRESS & UTMATTNING?

Tror du att du lider av stress som är negativ för dig och att du är inne i, eller på väg mot en utmattning? Gör vårt enkla självtest genom att svara på nedanstående frågor.

 

Lider du av stress och utmattning?

”Vänligen notera att testet inte är ett verktyg för att ställa en vetenskaplig diagnos utan endast fungerar som ett sätt för dig att reflektera kring dig själv och dina vanor. För en fördjupad förståelse och ytterligare resurser om hälsa och välbefinnande, besök gärna vår hemsida på
https://www.worldclasstrotting.com. Här finner du expertartiklar, råd och verktyg som kan komplettera din självreflektion. Ta del av vår gemenskap och utforska hur du kan främja en holistisk hälsa.”

Svara på frågorna här nedanför med ja eller nej. Räkna sedan ihop antal ja och fundera kring om den kategori du hamnar i känns rimlig.

 

Självtest

Stressad

Jag känner mig stressad

Jag känner att jag ofta har ont om tid

Jag känner mig uppvarvad

Jag har lätt för att glömma saker

Jag har svårt att koppla bort tankarna innan jag somnar

Jag känner mig otillräcklig

Jag känner mig trött

Om du svarar ”ja” på flera av frågorna kan du befinna dig riskzonen för negativ stress.


På väg till utmattning

Jag känner mig trött – jag är även trött när jag vaknar

Det känns svårt att gå till jobbet på morgonen

Jag känner mig fysiskt utmattad

Mina ”batterier” är ”uttömda”

Jag saknar kreativitet för att ta mig för saker

Jag saknar kraft och ork att umgås med vänner

Jag blir lätt irriterad

Jag har svårt att koncentrera mig och läsa långa texter

Jag känner att jag har svårt att engagera mig känslomässigt i mina relationer

Om du svarar ”ja” på flera av frågorna kan du vara på väg mot utmattning.

 

Utmattad

Jag har svårt att komma ihåg namn, datum eller ärenden som jag ska göra

Jag har svårt att komma ihåg saker som är/varit viktiga för att utföra mitt arbete

Jag upplever att det är svårt att göra saker under tidspress

Jag upplever synrubbningar, t ex tunnelseende

Jag upplever överkänslighet för ljud, ljus eller lukter

Jag har svårt att somna

Jag upplever att vaknar tidigt och jag inte kan somna om

Jag upplever att jag är trött för jämnan

Jag känner ofta extra hjärtslag eller snabb puls

Jag upplever ofta ett tryck över bröstet

Jag känner att jag är mer irriterad eller ilsken

Jag drar mig undan omgivningen

Om du svarar ”ja” på flera av frågorna kan du befinna dig i en utmattning.

 

Vill du ha rådgivning eller veta mer om den rehabilitering som vi kan erbjuda, kontakta oss på 0911-104 00

 

Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för dig på telefon och via e-post. 
Maila oss gärna en fråga eller ring om du vill veta mer om oss.

Fill 58Created with Sketch. 0911-104 00 Fill 59Created with Sketch. mia.nordlund@curatina.se