En proaktiv
antistressförsäkring

Skapa en hälsosam och stressfri arbetsmiljö genom att teckna Sveriges första antistressförsäkring. Förutom att det är en tydlig signal till medarbetare och branschkollegor att ni tar ett av de största arbetsmiljöproblemen på allvar får ni handfast hjälp på vägen av våra experter.

Ett av vår tids största
arbetsmiljöproblem

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa på arbetet har ökat med 70 procent sedan 2010. Förutom att hantera produktionsbortfall, administration och eventuell rekrytering av vikarie kostar enbart en sjukskrivning mellan 40 000 och 130 000 kronor om året. Hela 40 procent av de totala sjukskrivningskostnaderna beror på psykisk ohälsa. Som arbetsgivare är du enligt lag ansvarig för att arbeta proaktivt med att förebygga dessa arbetsmiljöproblem.

Källor: Arbetsmiljöverket & Försäkringskassan.

Hur förebygger vi ohälsa
på arbetsplatsen?

Vi vet att vi kan förebygga stress och psykisk ohälsa genom att agera med rätt insats vid rätt tillfälle – och att ett proaktivt arbete är grunden för en hälsosam miljö.

  • Konkret stresshantering på arbetsplatsen
  • Organisationsrådgivning
  • Inspirationsföreläsningar
  • Rådgivning AFA och AFS
  • Samtalstjänster
  • Arbetsmiljöutbildningar
  • Ledarskapsutbildning

Med hjälp av
anpassade insatser

Varje arbetsplats är unik och har sina utmaningar. Tack vare 30 år i branschen och bred kompetens inom alla områden har vi möjlighet att erbjuda skräddarsydda åtgärder för just era behov. Vi erbjuder tjänster inom allt från arbetsmiljö, beteendeterapi och folkhälsa till affärsutveckling och mindfulness.

En vinst och
en trygghet för alla

Vi är övertygade om att arbetsgivare som tar stress och ohälsa på arbetsplatsen på allvar blir mer attraktiva, når längre och får bättre resultat som följd. En antistressförsäkring är en kvalitetsstämpel – bokstavligt talat. Med vår stämpel på er webbsida visar ni att ni är en arbetsgivare som agerar och tar ansvar hela vägen.